אתר סוכרת
מוקדש לילדים הסוכרתיים ובני משפחותיהם.
גם אם אינך ילד, תמצא כאן מידע רב שיכול לעזור לך.
 מה חדש   טיפים   שאלות נפוצות
על סוכרת 
 ספרונים   סוכרת בוידאו    מדריך סוכרת   מוצרי סוכרת 
 קישורים   מילון   תזונה   דפי שניידר   מאמרים   פורום סוכרת   סוכרת אחרת 

08/2002

סוכרת - היבטים משפטיים

תחילה ברצוני לסייג את דברי בכך שאיני עורך דין או משפטן. וכל הכתוב בהמשך הינו על סמך הבנתי את חוק זכויות החולה, וחוק ביטוח בריאות ממלכתי. אין לי כאן ראיות משפטיות עבור הדברים המוצגים כאן, אלא התרשמות מתוך הכרותי את הנושא כמנהל אתר סוכרת.

  • חוק זכויות החולה

בחוק זכויות החולה מצויין בסעיף 5:
"
מטופל זכאי לקבל טיפול רפואי נאות , הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית , והן מבחינת יחסי האנוש."
פירוש המילה "
נאות" לפי מילון אבן שושן הוא: "מתאים, ראוי והגון. שהוא בהסכמה והתאמה אל-."
מכאן, ניתן להסיק שטיפול שלא ניתן "בהתאמה אל" המצב הבריאותי של החולה הינו בגדר הפרת החוק. למשל, טיפול שלא ניתן "בהתאמה אל" רמות הסוכר של הסוכרתי ללא השתדלות להביאו למצב של איזון אופטימלי הינו בגדר הפרת סעיף 5.
ברור שחייב להיות כאן שיתוף פעולה מצד הסוכרתי לבצע את המוטל עליו. אך אין זה פוטר את המטפל מאיתור פתרונות והצגת אלטרנטיבות שונות שקיימות לרוב בתחום הטיפול בסוכרת.
יש לא מעט סוכרתיים (בעיקר סוג 2) שפיתחו סיבוכי סוכרת עקב רמות סוכר גבוהות לאורך שנים. שיטות הטיפול בסוכרת נותנות כיום מגוון רחב של אפשרויות. כמעט שאין סוכרתי שאי אפשר לאזן את רמות הסוכר שלו ברמה שתקטין את סיכויי הסיבוכים למינימום. רופא שטיפל בסוכרתי עם רמות סוכר גבוהות לאורך שנים מבלי לנקוט ב"מאה אחוז מאמץ" לאיזון רמות הסוכר ביצע לכאורה עבירה על החוק.

סעיף 7 בחוק זכויות החולה:
"
מטופל זכאי להשיג מיוזמתו דעה נוספת לענין הטיפול בו; המטפל והמוסד הרפואי יסייעו למטופל בכל הדרוש למימוש זכות זו."
ידוע שקיימת מלחמת יוקרה בין מרפאות, בתי חולים, וקופות חולים. אנשים נתקלים לא מעט בסחבת מצד המוסד המטפל כאשר הוא מבקש הפניה למרפאה אחרת או לבי"ח אחר (טופס 17).
במקרים כאלה, יש כאן הפרה כפולה ומכופלת של החוק. לא זו בלבד שאינם מסייעים למטופל, אלא אף מעכבים אותו.
מן הראוי שקופות החולים יתנו דעתן על הליכי הפנייה במשרדיהן.

"פרק ד': הסכמה מדעת לטיפול רפואי
הסכמה מדעת לטיפול רפואי
13 (א) לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן לכך המטופל הסכמה מדעת לפי הוראות פרק זה
לשם קבלת הסכמה מדעת, ימסור המטפל למטופל מידע רפואי הדרוש לו , באורח סביר,
כדי לאפשר לו להחליט אם להסכים לטיפול המוצע; לענין זה, " מידע רפואי " לרבות -
(1) האבחנה (הדיאגנוזה) והסכות (הפרוגנוזה) של מצבו הרפואי של המטופל;
(2) תיאור המהות, ההליך, המטרה, התועלת הצפויה והסיכויים של הטיפול המוצע;
(3) הסיכונים הכרוכים בטיפול המוצע לרבות תופעות לוואי, כאב ואי נוחות;
(4) סיכויים וסיכונים של טיפולים רפואיים חלופיים או של העדר טיפול רפואי;
.
.
.
"
לא מעט סוכרתיים שפיתחו סיבוכים טוענים כיום "למה לא אמרו לי" או "למה לא הזהירו אותי". אם אכן כך הדבר, יש כאן עבירה לכאורה של לא מעט רופאים ואולי גם של משרד הבריאות בכך שלא הביאו לידיעת הסוכרתיים את "התועלת הצפויה והסיכויים של הטיפול המוצע", ו"הסיכונים הכרוכים ..."

יש מחקרים שנעשו בדבר הסוכרת וסיבוכיה כתוצאה מאיזון/אי-איזון של רמות הסוכר. קיימים נתונים סטטיסטיים מדוייקים בדבר סיכוי/סיכון הסוכרתי ללקות בסיבוכים. לכן, חייב הרופא המטפל להביא לידיעת המטופל את מלוא המידע הזה. אמנם לא צריך "להפיל" הכל בבת אחת על מי שאובחן זה עתה. אך יש לעשות זאת בהדרגה ובשילוב עם תהליך הטיפול.
אין צורך שכל רופא ייתן הרצאות חוזרות ונשנות בפני כל סוכרתי על המחלה. קופות החולים ומשרד הבריאות יכולים להפיק חוברות הסברה שתחולקנה לכל סוכרתי. קיים חוסר ידע בקרב ציבור הסוכרתיים כתוצאה מחוסר מידע. והראייה, את ה"ואקום" הזה תופסות יוזמות פרטיות או האגודות ע"י הוצאת ספרים הנמכרים בשוק הפרטי או דרך הצטרפות לאגודות.
לבד מההיבט המשפטי בדבר המידע לחולה, מדובר על מאות אלפי סוכרתיים במדינתנו העולים למשק הלאומי הון עתק. די בהפקת חוברת הסברה אחת שיכולה להביא לחסכון ניכר בעלות הסוכרת .

בסעיף 30 בחוק זכויות החולה כתוב: "חוק זה יחול גם על המדינה" לכן, אין משרד הבריאות יכול לראות עצמו פטור. חובת משרד הבריאות היא להורות לקופות החולים על מימוש הסעיפים הנ"ל ולבדוק את ביצוע הוראותיו.

  • חוק ביטוח בריאות ממלכתי

פרק ב' סעיף 3, סעיף קטן (ד'):
"
שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות ינתנו בישראל, לפי שיקול
דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח,
והכל במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות קופות החולים לפי סעיף 13.
"

סעיף זה אינו אומר דבר. מהי "איכות סבירה?" מהו "זמן סביר"? ומהו "מרחק סביר"?
המחוקק נותן בידי ספק השירות את מלוא ה"שטח האפור" שבפירוש ה"סביר". למעשה החיוב על פי לשון סעיף זה הוא לספק שירותי בריאות מינימליים. מי ייקבע שמרפאה במרחק קילומטר מבית המבוטח הוא "סביר" ושני קילומטר אינו "סביר". מי ייקבע שהמתנה לטופס 17 יומיים זה "סביר" ושלושה ימים לא "סביר".
מה גם, שהכל "
במסגרת מקורות המימון ...". תמיד יכול לטעון ספק השירות שזהו הטוב ביותר שיכול לעשות במסגרת תקציביו.
זהו סעיף מסוכן היכול להביא לתהליך של סחיפה והדרדרות מתמדת באיכות שרותי הבריאות הניתנים לנו. מוטב שהמחוקק ייתן דעתו על סעיף זה ויהיה יותר מדוייק בהגדרת ה"סביר".

הסוכרת היא מחלה שבה הסוכרתי הוא חלק בלתי נפרד מהצוות המטפל בסוכרת שלו (ראה מאמר "הסוכרתי: הצוות הרפואי שבשטח"). לכן, חייבת המערכת הרפואית להתחשב בשיקול דעתו הרפואית של הסוכרתי.
הסוכרתי יכול להחליט בכל רגע ורגע משעות היום לעשות בדיקת סוכר. אם זה לפני בחינה (כדי שלא תהיה לו היפוגליקמיה בזמן הבחינה) או לאחר הבחינה (לוודא שהמתח של הבחינה לא הקפיץ אותו להיפרגליקמיה). אם זה לפני או אחרי ישיבה חשובה בעבודה, לפני או אחרי פעילות גופנית, לפני אוכל, אחרי אוכל, וסתם כי הוא מרגיש היפו או היפר. ולכן, כל הגבלת טיפול, הגבלת מיכשור, הגבלת סטיקים למדי סוכר שיש כיום בניגוד ל
שיקול דעתו הרפואית של סוכרתי הן הגבלות ש"דגל שחור מתנוסס מעליהן".

וכל השאר, עבודה למשפטנים ולמחוקק.

גדי

אוגוסט 2002

 הודעה על סיום פעילות האתר 3.2.2013 

קישורים לא ממומנים

האם ויטמין פשוט המחולק בחינם יכול למנוע סוכרת, קרא עוד ...

האם הסיבוכים חומקים לנו מתחת לרדאר?

"אנשים מתוקים לחיים ארוכים" אם בריאותך חשובה לך כדאי שספר זה ישכון בביתךמתוקים - סוכרת
בשבילכם מ-1999
| טיפים | חברים | תזונה | פורום סוכרת | מדריך | ספרונים | חיפוש | מאמרים | וידאו |
| המדור של פרומקין | כאן ד"ר קנטר | שניידר - דפי מידע | קישורים | כלים | מה חדש? | מוצרים |

| תנאי שימוש | אודות |  |