[ לדף הבא ]


נכתב ואוייר ע"י
סנדרה ג'. הולנברג (סבתא סנדי)
מחברת ספר הסוכרת שלי

ספר המשאבה שלי נכתב ע"י סבתא, לא רופא או אחות. זהו ספר בסיסי על טיפול במשאבה.
הספר יכול לשמש משפחות השוקלות מעבר למשאבה.
כמו כן, הוא יכול לשמש ילדים עם משאבות שרוצים להסביר לחבריהם על הנושא.

ספר המשאבה שלי ©2001 - סנדרה ג'. הולנברג.
כל הזכויות שמורות בכפוף לחוקי זכויות יוצרים בין-לאומיים.
גירסה זו הוכנה ע"י המתרגם לקריאה מקוונת בלבד.

אין להדפיס או להפיץ גירסה זו.
לגירסה מיוחדת להדפסה לחץ כאן.
הגירסה להדפסה נראית כדף אחד רציף, אך בשעת ביצוע ההדפסה יופרדו הדפים במקומות המתאימים.
מומלץ לגזור את הדפים באמצע.

הספר תורגם ברשות המחברת מתוך האתר שלה www.grandmasandy.com

 

[ לדף הבא ]

עמוד 1